068 444 3 222

Зміна розміру судового збору у 2021 році

title

Зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму у 2021 році збільшилися і ставки судового збору,який справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду.

Скільки тепер доведеться платити фізичним та юридичним особам, звертаючись до суду?

Розміри ставок судового збору визначені статтею 4 Закону України «Про судовий збір», а саме:

1. За подання до суду:
1) позовної заяви майнового характеру, яка подана:
юридичною особою 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — не менше 2 270 грн та не більше 794 500 грн)
фізичною особою або фізичною особою — підприємцем 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — не менше 908 грн та не більше 11 350 грн)
2) позовної заяви немайнового характеру, яка подана:
юридичною особою або фізичною особою — підприємцем 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — 2 270 грн)
фізичною особою 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — 908 грн)
3) позовної заяви:
про розірвання шлюбу 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — 908 грн)
про поділ майна при розірванні шлюбу 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 3 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — не менше 908 грн та не більше 6 810 грн)
4) заяви у справах окремого провадження; заяви про забезпечення доказів або позову; заяви про перегляд заочного рішення; заяви про скасування рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про роз’яснення судового рішення, які подано; заяви про сприяння третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу) в отриманні доказів:
юридичною особою або фізичною особою — підприємцем 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — 1 135 грн)
фізичною особою 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — 454 грн)
4-1) заяви про видачу судового наказу 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — 227 грн)
4-2) заяви про скасування судового наказу 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — 113,50 грн)
4-3) заяви про скасування тимчасового обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — 454 грн)
5) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме:
позовної заяви немайнового характеру 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — 908 грн)
позовної заяви про відшкодування моральної шкоди 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — не менше 2 270 грн)
6) апеляційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду; апеляційної скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги
7) касаційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги в розмірі оспорюваної суми
9) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду:
юридичною особою або фізичною особою – підприємцем 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — 2 270 грн)
фізичною особою 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — 454 грн)
2. За подання до господарського суду:
1) позовної заяви майнового характеру 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — не менше 2 270 грн та не більше 794 500 грн)
2) позовної заяви немайнового характеру 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — 2 270 грн)
21) заяви про видачу судового наказу 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — 2 270 грн)
22) заяви про скасування судового наказу 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб  (у 2021 році -113,50 грн)
3) заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про скасування рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; заяви про роз’яснення судового рішення 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб  (у 2021 році —  1 135 грн)
4) апеляційної скарги на рішення суду; апеляційних скарг у справі про банкрутство; заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги
5) касаційної скарги на рішення суду; касаційних скарг у справі про банкрутство 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги
7) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — 2 270 грн)
8) заяви про затвердження плану санації, реструктуризації до відкриття провадження у справі про банкрутство 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — 4 540 грн)
9) заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — 22 700 грн)
10) заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом; заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство; заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — 4 540 грн)
3. За подання до адміністративного суду:
1) адміністративного позову:
майнового характеру, який подано:
суб’єктом владних повноважень, юридичною особою 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році – не менше 2 270 грн та не більше 22 700 грн)
фізичною особою або фізичною особою — підприємцем 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році – не менше 908 грн та не більше 11 350 грн)
немайнового характеру, який подано:
суб’єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою — підприємцем 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — 2 270 грн)
фізичною особою 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — 908 грн)
2) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, але не більше 15 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб
3) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, але не більше 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб
5) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — 2 270 грн)
6) заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — 681 грн)
4. За видачу судами документів:
1) за повторну видачу копії судового рішення 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш паперу (у 2021 році — 6,81 грн)
4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — 68,10 грн)
5) за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України «Про доступ до судових рішень» 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії (у 2021 році — 6,81 грн)
6) за виготовлення копій документів, долучених до справи 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії (у 2021 році — 6,81 грн)
5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2021 році — 454 грн)

                                                  

marka

Контакти

Адреса: вул. Вітовського 29, Львів
Телефон: 068 444 3 222
Пошта: office@advstandard.com.ua